Szkolenia oraz doradztwo leasingowe

LEASING

SZKOLENIE I DORADZTWO

Leasing w praktyce

Umowa leasingu w praktyce – I część

 

 1. Leasing – regulacje w polskim prawie
   • - Kodeks Cywilny; Ustawy o podatku dochodowym; Ustawa o podatku VAT; Ustawa o rachunkowości

2. Ustawa o podatku VAT – zasady dotyczące faktur

  • - Wystawianie; obowiązek podatkowy; rozliczenie VAT; faktury elektroniczne; faktury korygujące

  

Umowa leasingu w praktyce – II część

 1.  Rozpoczęcie umowy
 2. opłaty
 3. podatek VAT płatny w ratach
 4. l.finansowy - modyfikacja umowy i korekta faktury VAT
 5. zakończenie terminowe / zakończenie przedterminowe (porozumienie stron
 6. wypowiedzenie umowy
 7. restrukturyzacja umowy / cesja / releasing
 8. likwidacja Korzystającego
 9. ubezpieczenie / szkoda całkowita i częściowa / likwidacja środka trwałego
 10. rozliczenie umowy
 11. wymiana przedmiotu leasingu

NASZA OFERTA OBEJMUJE

 • Szkolenia leasingowe dla przedsiębiorców, Banków, firm leasingowych/CFM
 • Szkolenia z zakresu: leasing w dotacjach UE
 • Doradztwo leasingowe
 • Wnioski o dotacje UE

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Prowadzimy najlepsze szkolenia leasingowe
 • Program szkoleń oparty jest na praktycznej wiedzy popartej ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w branży leasingowej
 • Na każdym szkoleniu podajemy wiele przykładów z zastosowania w praktyce