Szkolenia oraz doradztwo leasingowe

LEASING

SZKOLENIE I DORADZTWO

Oferta szkoleń dla Przedsiębiorców - Szkolenia standardowe

Szkolenie leasingowe standardowe –  poziom podstawowy

Program szkolenia:

 1. Leasing dane rynkowe
 2. Dlaczego Przedsiębiorcy wybierają leasing
 3. Transakcja leasingowa
  - Strony i przedmiot transakcji
  - Porównanie transakcji leasingowej z kredytową
  - Schemat transakcji leasingowej
 4. Leasing – regulacje w polskim prawie
 5. Kodeks Cywilny (definicja leasingu, prawa i obowiązki stron)
 6. Leasing w ustawach o podatku dochodowym
  Warunki konieczne zgodnie z ustawami
  Skutki podatkowe; co jest kosztem podatkowym dla Korzystającego
  Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 7. Leasing w ustawie o podatku VAT
 8. Rozliczanie leasingu zgodnie z ustawą o rachunkowości
 9. Kiedy wybrać tzw. leasing operacyjny a kiedy finansowy
 10. Porównanie tzw. Leasingu operacyjnego i kredytu (case study)
 11. Zalety i wady leasingu

 

Szkolenie leasingowe standardowe –  poziom zaawansowany

Program szkolenia: 

 1. Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego – ujęcie syntetyczne zgodnie z ustawami o podatku dochodowym
 2. Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego – ujęcie syntetyczne zgodnie z ustawą o podatku VAT
 3. Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego – ujęcie syntetyczne zgodnie z ustawą o rachunkowości
 4. Opłaty leasingowe
  - Rodzaje opłat (udział własny, kaucja, raty leasingowe, polecenie zapłaty, zaliczka do Sprzedawcy)
  - Zmiany rat leasingowych
  - Zależności zmian wysokości opłat leasingowych oraz kosztu leasingu
 5. Jak porównywać oferty leasingowe
 6. Proces leasingowy (przebieg / podstawowe etapy)
 7. Najważniejsze zagadnienia dotyczące umowy leasingu
  - Jak wybrać firmę leasingową
  - Szkoda częściowa / całkowita /wygaśnięcie umowy
  - Rozwiązanie umowy leasingu / wznowienie
  - Cesja umowy leasingu
  - Ubezpieczenie przedmiotu leasingu
  - Prefinancing
  - Zmiany w przedmiocie leasingu
  - Rozpoczęcie leasingu, zakończenie umowy
  - Naruszenie umowy, postanowienia dodatkowe
 8. Produkty leasingowe w tym leasing zwrotny
 9. Dotacje UE na leasing

 

Terminy szkoleń

Strona główna

 

NASZA OFERTA OBEJMUJE

 • Szkolenia leasingowe dla przedsiębiorców, Banków, firm leasingowych/CFM
 • Szkolenia z zakresu: leasing w dotacjach UE
 • Doradztwo leasingowe
 • Wnioski o dotacje UE

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Prowadzimy najlepsze szkolenia leasingowe
 • Program szkoleń oparty jest na praktycznej wiedzy popartej ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w branży leasingowej
 • Na każdym szkoleniu podajemy wiele przykładów z zastosowania w praktyce